Tuesday, April 14, 2009

Grafittilainen


Hur stavar man till graffitti egentligen?!